Soutěž o suché palivové dřevo

I. Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost DELTA INVEST, s.r.o. se sídlem u CIHELNY 263, 779 00 Olomouc, IČO: 25914391 (dále jen „pořadatel“). 

II. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 1.10.2023 do 31.10.2023. Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže (dále jen „soutěžní období“).

III. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která je fanouškem stránky facebook.com/levnapaliva.cz s bydlištěm na území České republiky, která v průběhu trvání soutěže zveřejní komentář u soutěžního příspěvku na sociální síti Facebook za účelem získání palivového dřeva zdarma. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění veškerých stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

IV. Princip soutěže, výhry

Zveřejněný komentář u soutěžního příspěvku (na téma proč zrovna on(a) by měl(a) získat zdarma palivové dřevo), který získá nejvíce lajků "To se mi líbí" vyhrává první cenu.

Hraje se celkem o tři ceny

1. cena 3x balení

2. cena 2x balení

3. cena 1x balení 

suchého měkkého palivového dřeva 25cm nebo 33cm o objemu 1,6prmS balené na paletě v PackFixu. Výherce si výhru převezme osobně na adrese skladu nebo může využít naši dopravu.

VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zveřejněním soutěžního komentáře soutěžící uděluje společnosti organizátora a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v účinném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.